Phương thức thanh toán Charm Diamond có gì hấp dẫn?
Thể loại: Tin tức Ngày đăng: 15/09/2021

Phương thức thanh toán Charm Diamond? Có gì thu hút cho khách hàng mua ở cũng như đầu tư? Charm Diamond là sản phẩm do tập đoàn Charm Group đầu tư giao cho công ty DCT Partners Việt Nam làm chủ đầu tư dự án. Ngay từ thời điểm tung ra thị trường block Ruby & Sapphire đã làm sôi động tại thị trường Bình Dương.

Tiếp tục tung ra thị trường block Diamond, với tình hình dịch bệnh Covid 19 đang bùng phát từ giữa năm 2021, vậy phương thức thanh toán Charm Diamond? Bài viết ngày hôm nay, NEWHOME LAND phân tích lợi thế & tiến độ thanh toán chi tiết cho khách hàng quan tâm block Diamond có thể tham khảo và quyết định chính xác theo tài chính của mình.

Charm Diamond

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHARM DIAMOND CHI TIẾT & ƯU ĐÃI

Phương thức thanh toán Charm Diamond là một vấn đề được khách hàng quan tâm rất lớn trong thời điểm dịch bệnh Covid đang diễn ra hoành hành tại Việt Nam, kinh tế tài chính cũng ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhà ở luôn là vấn đề quan trọng cho mỗi gia đình. Chính vì vậy chúng ta cùng nghiên cứu & phân tích phương thức thanh toán Charm Diamond?

Chủ đầu tư đưa ra 6 phương thức thanh toán cho block Diamond này, với nhiều lựa chọn sẽ có những ưu đãi riêng, giúp cho khách hàng dễ dàng lựa chọn những ưu đãi tuỳ theo tài chính của mình. Đây cũng chính là sự linh hoạt của chủ đầu tư theo tình hình kinh tế.

♦ Phương thức thanh toán 1 Charm Diamond:

Thanh toán này chia làm 22 đợt thanh toán dàn trải linh hoạt, đợt 1 thanh toán 15%, đợt 2 – đợt 11 mỗi đợt thanh toán 1%(Mỗi đợt cách nhau 1 tháng), đợt 12 – đợt 20 mỗi đợt thanh toán 5%(Mỗi đợt cách nhau 2 tháng), đợt 21 giao nhà thanh toán 25%, đợt 22 giao sổ hồng thanh toán nốt 5% cuối cùng.

Ưu đãi: Được thanh toán dàn trải 1%/tháng.

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 1
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

15%
2 1 tháng   1%
3 1 tháng   1%
4 1 tháng   1%
5 1 tháng   1%
6 1 tháng   1%
7 1 tháng   1%
8 1 tháng   1%
9 1 tháng   1%
10 1 tháng   1%
11 1 tháng   1%
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

5%
13 2 tháng   5%
14 2 tháng   5%
15 2 tháng   5%
16 2 tháng   5%
17 2 tháng   5%
18 2 tháng   5%
19 2 tháng   5%
20 2 tháng   5%
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

25%
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu    
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng  
Ân hạn gốc  

♦ Phương thức thanh toán 2 Charm Diamond:

Thanh toán số 2 được chia thành 14 đợt. Đợt 1 thanh toán 15%, đợt 2 – đợt 3 mỗi đợt thanh toán 5%(Mỗi đợt cách nhau 3 tháng), 5 tháng sau thanh toán đợt 4 tỷ lệ 5%, đợt 5 – đợt 12 mỗi đợt thanh toán 5%(Mỗi đợt cách nhau 2 tháng), đợt 13 thanh toán 25% nhận nhà, đợt 14 thanh toán 5% nhận sổ hồng.

Ưu đãi: Phương thức thanh toán 2 được chiết khấu 1%

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 2
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

15%
2 1 tháng    
3 1 tháng    
4 1 tháng   5%
5 1 tháng    
6 1 tháng    
7 1 tháng   5%
8 1 tháng    
9 1 tháng    
10 1 tháng    
11 1 tháng    
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

5%
13 2 tháng   5%
14 2 tháng   5%
15 2 tháng   5%
16 2 tháng   5%
17 2 tháng   5%
18 2 tháng   5%
19 2 tháng   5%
20 2 tháng   5%
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

25%
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu   1%
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng  
Ân hạn gốc  

♦ Phương thức thanh toán 3 Charm Diamond:

Thanh toán số 3 được chủ đầu tư chia thành 12 đợt thanh toán chi tiết như sau: Đợt 1 thanh toán 25%, Đợt 2 thanh toán 5%(11 tháng sau khi thanh toán đợt 1), đợt 3 – đợt 10 mỗi đợt thanh toán 5%(mỗi đợt cách nhau 2 tháng), đợt 11 thanh toán 25% nhận nhà, đợt 12 thanh toán 5% nhận sổ.

Ưu đãi: Phương thức thanh toán 2 được chiết khấu 2%

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 3
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

25%
2 1 tháng    
3 1 tháng    
4 1 tháng    
5 1 tháng    
6 1 tháng    
7 1 tháng    
8 1 tháng    
9 1 tháng    
10 1 tháng    
11 1 tháng    
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

5%
13 2 tháng   5%
14 2 tháng   5%
15 2 tháng   5%
16 2 tháng   5%
17 2 tháng   5%
18 2 tháng   5%
19 2 tháng   5%
20 2 tháng   5%
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

25%
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu   2%
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng  
Ân hạn gốc  

♦ Phương thức thanh toán 4 Charm Diamond:

Phương thức thanh toán này chủ đầu tư chia làm 5 đợt thanh toán có hỗ trợ ngân hàng Nam Á Bank. Đợt 1 thanh toán 15%, đợt 2 – đợt 3 mỗi đợt thanh toán 5%(Mỗi đợt cách nhau 3 tháng), đợt 4 thanh toán 70%(5 tháng sau đợt 3), đợt 5 thanh toán 5% giao sổ hồng.

Ưu đãi: Được ngân hàng hỗ trợ 75% tổng giá trị căn hộ áp dụng lãi suất 0% & ân hạn gốc đến khi giao nhà. Với thanh toán này khách hàng chỉ thanh toán 3 đợt đầu tiên. Còn lại ngân hàng giải ngân cho chủ đầu tư lãi suất áp dụng 0%.

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 4
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

15%
2 1 tháng    
3 1 tháng    
4 1 tháng   5%
5 1 tháng    
6 1 tháng    
7 1 tháng   5%
8 1 tháng    
9 1 tháng    
10 1 tháng    
11 1 tháng    
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

70%
13 2 tháng    
14 2 tháng    
15 2 tháng    
16 2 tháng    
17 2 tháng    
18 2 tháng    
19 2 tháng    
20 2 tháng    
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

 
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu    
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng x
Ân hạn gốc x

♦ Phương thức thanh toán 5 Charm Diamond:

Phương thức thanh toán 5 được chủ đầu tư chia ra 6 đợt thanh toán cụ thể như sau: Đợt 1 thanh toán 15%, đợt 2 – đợt 3 mỗi đợt thanh toán 5%(Mỗi đợt cách nhau 3 tháng), đợt 4 thanh toán 45%(Cách nhau 5 tháng từ đợt 3), đợt 5 thanh toán 25% nhận nhà, đợt 6 thanh toán 5% nhận sổ hồng.

Ưu đãi: Phương thức thanh toán 5 được chiết khấu 4%

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 5
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

15%
2 1 tháng    
3 1 tháng    
4 1 tháng   5%
5 1 tháng    
6 1 tháng    
7 1 tháng   5%
8 1 tháng    
9 1 tháng    
10 1 tháng    
11 1 tháng    
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

45%
13 2 tháng    
14 2 tháng    
15 2 tháng    
16 2 tháng    
17 2 tháng    
18 2 tháng    
19 2 tháng    
20 2 tháng    
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

45%
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu   4%
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng  
Ân hạn gốc  

♦ Phương thức thanh toán 6 Charm Diamond:

Thanh toán này chủ đầu tư chia ra 5 đợt thanh toán cho khách hàng có tài chính mạnh. Đợt 1 thanh toán 15%, đợt 2 – đợt 3 mỗi đợt thanh toán 5%(Cách nhau 1 tháng), đợt 4 thanh toán 70%(9 tháng sau), đợt 5 nhận sổ hồng thanh toán 5%.

Ưu đãi: Phương thức thanh toán 6 được chiết khấu 8%.

ĐỢT THỜI ĐIỂM MỐC PHÁP LÝ PTTT 6
0 Rumor    
1 Mở bán

Ký VBTT

(Dự kiến 10/2021)

15%
2 1 tháng   5%
3 1 tháng   5%
4 1 tháng    
5 1 tháng    
6 1 tháng    
7 1 tháng    
8 1 tháng    
9 1 tháng    
10 1 tháng    
11 1 tháng    
12 1 tháng

Ký HĐMB

(Dự kiến 09/2022)

70%
13 2 tháng    
14 2 tháng    
15 2 tháng    
16 2 tháng    
17 2 tháng    
18 2 tháng    
19 2 tháng    
20 2 tháng    
21 2 tháng

Giao nhà

(Dự kiến 03/2024)

 
22   Giao sổ 5%
Ưu đãi Chiết khấu   8%
Miễn lãi đến giao nhà & tối đa 24 tháng  
Ân hạn gốc  

MỘT SỐ CÂU HỎI VỀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHARM DIAMOND

1/ Thủ tục để được hỗ trợ vay ngân hàng lãi suất 0% & ân hạn gốc?

→ Khách hàng có thể xem chi tiết hồ sơ bổ sung tại link sau: Thủ tục vay ngân hàng

2/ Trường hợp đến hạn thanh toán mà kẹt tiền thì được chủ đầu tư gia hạn không?

→ Đến đợt thanh toán tiếp theo nhưng kẹt tiền chưa thể đóng, khách hàng có thể làm đơn nộp chủ đầu tư hỗ trợ gia hạn thanh toán, tuỳ vào mỗi trường hợp cụ thể mà chủ đầu tư sẽ có câu trả lời xác thực cho khách hàng. 

Xem chi tiết dự án – chương trình ưu đãi – bảng giá trực tiếp từ chủ đầu tư: CHARM DIAMOND

HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHARM DIAMOND

HOTLINE: 0912.510.513

Error: Contact form not found.

Xem thêm các tin tức về Charm Diamond

Văn Ngọc
Mạng xã hội

    ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
    Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 0912.510.513 hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các dự án này.
    0912.510.513